Agenda

*25 juni (en tevens iedere laatste zondag van de maand) Ontmoetingsavond met meditatie bij de paarden

*27 mei Familieopstelling

*24 juni Familieopstelling

*22 juli Familieopstelling