Familie opstellingen

Voor wie nog niet thuis is in familieopstellingen: een familieopstelling is het beste uit te leggen als het opstellen van je familie met representanten. Bij ons zijn de representanten andere mensen, de paarden en als je het alleen ondergaat; pionnen. Je kunt ook andere situaties opstellen dan familie. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld; je werk, een ziekte, een probleem of issue. In dat geval heet heet het een systemische opstelling. Ook even krachtig en duidelijk!

Een opstelling is een krachtige manier om onderliggende patronen in je leven zichtbaar te maken.

Psychotherapeut Bert Hellinger ontdekte, door representanten op te stellen, deze het energetisch veld voorstellen van de deelnemer die een thema inbrengt. Een familieopstelling is een manier om te kijken welke last er op een familiesysteem drukt. Er worden generatielange verbanden en patronen mee aan het licht gebracht én doorbroken. Een familieopstelling maakt het mogelijk om van een afstand te kijken naar je thema.

Ik werk in mijn 1 op 1 sessies ook vaak met een opstelling als de situatie daarna vraagt. Ik werk dan met pionnen die representant staan. In combinatie met de paarden wil het regelmatig voorkomen dat er 1 of meerdere pionnen omgaan, of dat ze verzet worden. Het idee is hetzelfde als een opstelling met levende mensen als representant. Ook de pionnen krijgen de energetische lading van datgene waar ze voor staan. Ikzelf stap regelmatig in en uit de opstelling, dit kan ik doen door mijn jarenlange ervaring en mijn gevoelige weten. Ook jijzelf kan instappen bij een pion. Je kan dan doorvoelen wat de energie van de pion is, ook dat kan weer duidelijk geven.

Voor wie

Iedereen kan deelnemen aan deze opstellingen. Ze kunnen inzicht geven in vragen over bijv. ziekte, relaties, familie, kinderen, geld of baan. Het helpt ook als je je boos, depressief of angstig voelt.

Kortom, familieopstellingen zijn er voor iedereen die vastloopt in terugkerende thema’s en patronen, zonder echt te weten waardoor.

Degenen die een vraag mogen inbrengen, krijgen deze op een bijzondere manier beantwoord en vaak komt het antwoord uit een hele andere hoek dan in eerste instantie gedacht. Je krijgt een prachtige helicopterview op de hele situatie. Dat is ook de kracht van de opstellingen, want met je verstand alleen kom je er vaak niet.

Ook degene die representant zijn, kunnen rekenen op bijzondere ervaringen.

Ik werk  met een vraaginbrenger en representanten. Mijn paarden geven vaak al een voorzetje in wat er mag gebeuren. Bij een familieopstelling-middag kunnen ongeveer 2 deelnemers een vraag inbrengen. De andere deelnemers krijgen vaak belangrijke inzichten door representant te zijn of naar de opstellingen te kijken.

Je kunt meerdere malen aan een opstelling deelnemen. De ervaring is dat zich later nog dieper liggende thema’s aandienen en men gaandeweg steeds meer tot oplossing van problemen komt.

Wat voegen paarden extra toe aan een opstelling?

Paarden willen vanuit hun instinct dat het veld “klopt”. Dit omdat zij streven naar evenwicht omdat zij dan hun energie kunnen sparen voor als ze dat echt nodig hebben. Zij reageren op verstoringen binnen dit veld om het geheel weer kloppend te maken. In de praktijk houd dit in dat zij soms iemand wat dichter bij een ander brengen, of juist verder bij een ander vandaan. Zij kunnen een blokkade vormen, of je juist heel liefdevol bijstaan in je proces. Net wat er nodig is. Dit levert vaak prachtige inzichten op!

Heb je behoefte om mee te doen in een opstelling, in onze paddock in de gemeente Hollands Kroon , neem dan vrijblijvend contact met me op.